config

Masz pytanie... zapraszam – wypełnij formularz

strzalka15Kredyt hipoteczny walutowy

kredyt hipoteczny walutowy To kredyt, o który mogą starać się osoby zarabiające w innej walucie niż PLN. Obecnie jest możliwość wnioskowania o kredyt w EUR, GBP, USD, SEK, NOK. Kredyt hipoteczny w walucie różni się, można powiedzieć, od kredytu hipotecznego udzielanego w PLN: walutą uzyskania i spłaty kredytu. Różnice występują również w zasadach jego przyznawania, maks. kwocie kredytu, wysokością wkładu własnego, czy wypłatą kredytu. Dlatego poniżej, postaram się Państwu wstępnie przedstawić te zagadnienia.

Zacznijmy od najważniejszego – od odpowiedzi na pytanie:

1. W jakiej walucie bank udzieli kredytu i dlaczego?
Jak wygląda spłata takiego kredytu?

1 lipca 2014 roku weszła w życie Rekomendacja S, która w prowadziła w życie obowiązek zgodności ekspozycji kredytowej z walutą dochodu.

Jaki wpływ miała ta rekomendacja na walutę, w której możemy zaciągnąć kredyt?

Krajowy Nadzór Finansowy poprzez tę rekomendację wprowadził w przypadku kredytów hipotecznych właściwie brak możliwości wyboru waluty kredytu. Z przepisu wynika bowiem, że waluta ekspozycji kredytowej musi się zgadzać z walutą dochodu. Brzmi to naukowo.

A co to oznacza dla Klienta, który zarabia np. w EUR?

Zarobkowanie w określonej walucie w tym przypadku w EUR oznacza, że nie może on wnioskować o kredyt np. GBP lub np. PLN. Wniosek o kredyt hipoteczny, aby był rozpatrzony pozytywnie (oczywiście biorąc pod uwagę zgodność waluty zarobkowania z udzielonym kredytem zabezpieczonym na nieruchomości), powinien być złożony również w walucie EUR.

Pojawia się pytanie:
Czy przepis ten dotyczy tylko zarabiających w obcej walucie, czy również zarabiających w PLN?

Otóż jest dokładnie tak samo – czyli pokazując w banku historię wpływów, gdzie nasz dochód jest odnotowany w PLN, możemy wnioskować o kredyt hipoteczny tylko w PLN.

Czy są jednak jakieś wyjątki, możliwości wnioskowania o kredyt hipoteczny w innej walucie niż waluta zarobkowania?

Regulator – KNF w tejże Rekomendacji określił, że w przypadku łączenia dochodu Klienta (może to być jedna osoba, dwie lub więcej) uzyskującego dochód w różnych walutach, kredyt jest udzielany w walucie najwyższego dochodu. Czyli jeżeli dochody wnioskodawcy/ów będą wskazywały dla przykładu:
- dochód 1 wnioskodawcy z tytułu np. kontraktu = 2000 EUR,
- dochód 2 kredytobiorcy 4000 PLN z tytułu umowy o pracę oraz np. z umowy o dzieło 5100 PLN.

W takim przypadku, w jakiej walucie będzie udzielony kredyt w EUR, czy w PLN?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba jeszcze przeliczyć na dany dzień dochód w EUR na PLN.
Gdybyśmy opierali się na średnim kursie NBP na dzień podejmowania decyzji kredytowej, możemy powiedzieć, że jeżeli kurs EUR będzie wyższy niż 4,55 PLN za 1 EUR, to dochód w EUR będzie wyższy niż dochód w PLN – a to oznaczałoby, że kredyt będzie udzielony w EUR.
Przy kursie niższym niż 4,55 PLN za 1 EUR dochód wyższy byłby w PLN i tym samym kredyt mógłby być udzielony w PLN.

Ktoś może zadać pytanie:
A czy takie łączenie dochodu ma wpływ na zdolność kredytową?

Rekomendacja mówi, że w przypadku łączenia dochodów różnych walut kredyt hipoteczny będzie udzielony w walucie dominującej, czy jak kto woli, walucie najwyższego dochodu, a ten niższy dochód jest brany do liczenia zdolności kredytowej, ale pomniejszony o 20%. Czyli patrząc na podany wyżej przykład, możemy powiedzieć, że drugi (niższy dochód)na dany dzień, będzie brany pod uwagę do liczenia zdolności kredytowej, ale w wysokości 80%.
Taki zapis KNF umożliwia wnioskowanie o kredyt w 1 z 2 walut, ale ma wpływ na zdolność kredytową, a tym samym na wysokość kredytu.

Jak wygląda możliwość spłaty kredytu?

W lipcu 2011 roku uchwalono ustawę antyspreadową – na banki został nałożony obowiązek umożliwienia Kredytobiorcom spłaty kredytów walutowych w walucie udzielenia kredytu.
Dla kredytów udzielonych przed i po tej dacie, banki otwierają rachunki w walucie. Rata na spłatę kredytu jest pobierana z rachunku, w której został udzielony kredyt. Kredytobiorca zarabiający w walucie kredytu wpłaca na to konto środki lub robi to za niego jego pracodawca.

2. Kwota kredytu – jaką kwotę możemy uzyskać? Jaki jest potrzebny wkład własny?

kredyt walutowy Obecnie bank, który udziela najwięcej kredytów walutowych, wymaga, aby wkład własny wynosił minimum 30% przy okresie kredytowania maks. do 15 lat lub 40% przy okresie kredytowania powyżej 15 lat maks. do 20 lat.
Dlatego chcąc zrealizować zakup nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego walutowego, musimy dobrze to zaplanować. Wysokość wymaganego wkładu własnego stanowi pewne ograniczenie, ponieważ chcąc np. kupić nieruchomość za 500.000 PLN, będziemy musieli dysponować wkładem własnym w wysokości 150.000 PLN. Kwota ta nie zawsze jest na koncie nawet u bardzo dobrze zarabiających Klientów. W tej sytuacji jest rozwiązanie – dlatego zapraszam do kontaktu.
Wysokość kwoty kredytu jest uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej. Już przy pierwszej naszej rozmowie biorąc pod uwagę Państwa dochody, posiadane zobowiązania, potrzebną kwotę kredytu i plany pozyskania jeszcze kredytu na zakup lub budowę domu czy mieszkania, odpowiem Państwu, jaka jest możliwa maksymalna kwota kredytu.

3. Wypłata kredytu hipotecznego walutowego.

Wnioskując o kredyt hipoteczny w walucie (EUR, GBP, USD, NOK, SEK) we wniosku kredytowym, wpisujemy potrzebną nam kwotę kredytu w PLN, która będzie przeznaczona np. na nabycie nieruchomości, rozbudowę domu lub mieszkania.

Dlaczego jest to PLN, a nie waluta, w której zostanie nam zapisany dług – kwota kredytu do spłaty?

Banki w Polsce udzielając kredyt hipoteczny, zabezpieczają się na nieruchomości mieszkalnej położonej na terytorium naszego państwa. Ustawa z października 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe mówi, że cena za nieruchomość w Polsce jest określana w PLN. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego (budowa/zakup od dewelopera, spółdzielni), jak i na rynku wtórnym (budowa domu, zakup mieszkania lub domu). Bank przyjmuje, że zapłata za nieruchomość PLN, a cena – zapłata za nią dokonywana jest na rachunek osoby krajowej w PLN.

Rodzi się pytanie:
Jak bank przelicza kwotę naszego długu, którą będziemy musieli spłacić? Czy to przeliczenie ma wpływ na wysokość naszego zadłużenia?

W banku, który obecnie ma najlepszą ofertę kredytu hipotecznego walutowego, kredyt na dzień sporządzenia umowy kredytowej, przelicza się udzieloną kwotę kredytu w PLN na walutę, w której kredytobiorca będzie miał zapisany dług (na walutę, w której ma dochody wnioskodawca) według kursu średniego NBP dla tej waluty. Przy uruchomieniu kredytu lub jego 1 transzy bank również zastosuje kurs tej waluty z dnia uruchomienia. Jeżeli uruchomienie kredytu następuje w tym samym dniu, kiedy była sporządzona umowa, zadłużenie do spłaty będzie równe kwocie wpisanej w umowie. Kwotę zapisaną przez bank jako zadłużenie, można uznawać za maksymalne zadłużenie. Oznacza to, że nie wzrośnie. Dzieje się tak dlatego, że bank w decyzji kredytowej określa maks. kwotę, którą udziela na wnioskowany cel i przy uruchomieniu nie ma więcej środków, jak tylko te zapisane w umowie kredytowej jako kwota kredytu na poszczególne cele lub jeden cel kredytowania.

Co się dzieje w sytuacji, gdy w dniu uruchomienia kredytu kurs średni naszej waluty PLN w stosunku do waluty kredytu się umocni?

Umocnienie się naszej waluty (spadek kursu waluty) oznacza, że kwota, którą otrzyma np. zbywca czy deweloper, byłaby niższa, niż było to określone przy wnioskowaniu o kredyt. W takiej sytuacji bank chcąc być pewny, że sprzedający nieruchomość otrzyma pełną cenę za sprzedawaną nieruchomość, powiadamia nabywcę – Kredytobiorcę o konieczności dopłaty różnicy, jaka wynika ze zmiany kursu walutowego. Jeżeli nabywca dokona takiej dopłaty na konto zbywcy, bank jako ostatni płaci za nabywaną nieruchomość do pełnej określonej ceny. Zapłata pełnej ceny ustalonej i potwierdzonej aktem notarialnym jest gwarancją, że nabywający nie będzie wnosił roszczeń, a nieruchomość będzie mogła stanowić zabezpieczenie kredytu. Podobna sytuacja występuje w przypadku uruchomienia kolejnych transz kredytu. Różnica polega jedynie na tym, że ostatnia transza jest transzą, w której kredytobiorca musi wyrównać ewentualne braki w kwocie do zapłaty.

Jak rozpocząć wnioskowanie o Kredyt hipoteczny walutowy?

Jeśli chcecie Państwo kupić/zbudować/wyremontować dom lub mieszkanie, powinniśmy zacząć od przeliczenia zdolności kredytowej. Na naszym spotkaniu przy okazji rozmowy na temat zdolności kredytowej, będziemy mogli szczegółowo porozmawiać o całym procesie udzielenia kredytu, będziemy mogli go zaplanować. Ja ze swej strony odpowiem na wszystkie pytania, pomogę i doradzę, jeśli będzie potrzeba wyjaśnić sytuację prawną nieruchomości.
Prześlę na adres mailowy, przeliczenie i informację o potrzebnych dokumentach do złożenia wniosku. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

4. Co jest korzystniejsze przy zakupie nieruchomości kredyt hipoteczny walutowy dla marynarzy i innych osób zarabiających w obcej walucie czy kredyt gotówkowy bez zabezpieczeń?

Obecna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych walutowych gdzie praktycznie nie ma wyboru banku, aby zrealizować cel mieszkaniowy skłania do szukania alternatywnych rozwiązań. Obecnie na rynku są praktycznie tylko 2 banki, które udzielają kredytów w USD, EUR, GBP, SEK, NOK. Kredyt gotówkowy udzielają wszystkie Banki znajdujące się na rynku bankowym w Polsce. Poniżej odpowiem na pytanie, jakie są korzyści przemawiające za finansowaniem zakupu nieruchomości w przypadku kredytu hipotecznego i kredytu gotówkowego, jakie przewagi ma jeden kredyt w stosunku do drugiego.
Aby porównanie było czytelne, przedstawię je w formie tabeli. W tabeli przestawię przeliczenie dla finansowania za pomocą kredytu gotówkowego i hipotecznego walutowego na kwoty 200.000 PLN. W przypadku kredytu hipotecznego walutowego przedstawiam przeliczenie dla 3 walut USD, EUR i GBP.

Przeliczenie na dzień 24.01.2020 przy aktualnych kursie średnim NBP dla USD, EUR i GBP

BANK Kredyt hipoteczny walutowy Kredyt gotówkowy bez zabezpieczenia
Kwota kredytu 200.000 200.000
Okres kredytowania Wymagany min. wkład własny:
15 lat – wkład własny 30%
10 LAT
8 LAT
Oprocentowanie 1. Oprocentowanie kredytu dla LIBOR 3 m USD
5,69% = Marża 3,8 % + (1,79 %)
2. Oprocentowanie kredytu dla LIBOR 3 m EUR
3,51% = Marża 3,8 % + (- 0,39 %)
3. Oprocentowanie kredytu dla LIBOR 3 m GBP
4,59 % = Marża 3,8 % + (0,69 %)
7,99%
Rata równa Dla USD
Rata przy 15 latach = 422,- USD
kwota kredytu przeliczna po kursie średnim NBP
koszt kredytu spłata kapitału około 51282 USD + odsetki 24.582,- USD
Dla EUR
Rata przy 15 latach = 330,- EUR
kwota kredytu przeliczna po kursie średnim NBP
koszt kredytu spłata kapitału około 46.511 EUR + odsetki 12.929,- EUR
Dla GBP
Rata przy 15 latach = 280,- GBP
kwota kredytu przeliczna po kursie średnim NBP
koszt kredytu spłata kapitału około 36.630 GBP + odsetki 13.755,- GBP
Dla okresu 10 lat rata = 2425,- PLN
koszt odsetek = 91.000,- PLN
Dla okresu 8 lat rata = 2826,- PLN
koszt odsetek = 71.296,- PLN
Prowizja 1,99 %
Prowizja = 4000,- PLN
Prowizja wliczona w kwotę kredytu
Ubezpieczenie niskiego wkładu 0 PLN NIE WYSTĘPUJE
Ubezpieczenie kredytu do czasu wpisu hipoteki (na 1-3 m-cy) 1,- % wyższa marża ( po dokonaniu wpisu hipoteki przez Sąd Bank obniża oprocentowanie) - zwykle jest to termin 1-2 m-cy
koszt około 300,-
NIE WYSTĘPUJE
Wcześniejszą spłatę Do 3 lat 3%
jeżeli nadpłacimy np. 50.000 koszt 1500,- PLN
PO 3 latach bez prowizji
BEZ OPŁAT ZAWSZE BEZ PROWIZJI
Ubezpieczenie na życie 0,1% kwoty kredytu ROCZNIE obowiązkowo w PEKAO 1 ROK
ROCZNY KOSZT 200,- PLN
PO 15 LATACH = 3000,- PLN
PO 10 LATACH = 2000,- PLN
po 1 roku można mieć swoje
NIE WYSTĘPUJE
Wycena nieruchomości Do 300.000
- Zakup 137,-
- Zakup + remont + DEWELOPER168,-
Lub wycena we własnym zakresie.
NIE WYSTĘPUJE
Warunki oferty Przez cały okres kredytowania:
- Konto 1,5 USD; 1,2 EUR; 1,- GBP - rezygnacja ------ marża standardowa
Koszt miesięczny 1,5 USD
PO 15 LATACH = 180 MISIĘCY x 1,5 USD = 270,- USD
PO 10 LATACH = 180 USD
PO 6 LATACH = 108,- USD = 404,- PLN
- Karta debetowa rezygnacja ------ marża standardowa
- wpływ wynagrodzenia 2X KROTNOŚĆ RATY - rezygnacja --- marża + 1,5%
BEZ WARUNKÓW

Koszt kredytu hipotecznego walutowego dla:

kredytu w USD
Porównując koszt kredyt hipoteczny do kredytu gotówkowego, przyjmuję okres 10 lat.
Koszty kredytu hipotecznego DLA USD = KOSZT ODSETEK (PRZELICZAJĄC NA PLN) = 63.858,- PLN +3000,- PLN + 300,- PLN +672 PLN +1200,- PLN + 404,- PLN = 69.434 PLN – nie liczę opłaty za wcześniejszą spłatę 6000,- PLN
kredytu w EUR
Porównując koszt kredyt hipoteczny do kredytu gotówkowego, przyjmuję okres 10 lat.
Koszty kredytu hipotecznego DLA EUR = KOSZT ODSETEK (PRZELICZAJĄC NA PLN) = 63.858,- PLN +3000,- PLN + 300,- PLN +672 PLN +1200,- PLN + 404,- PLN = 69.434 PLN - nie liczę opłaty za wcześniejszą spłatę 6000,- PLN
kredytu w GBP
Porównując koszt kredyt hipoteczny do kredytu gotówkowego, przyjmuję okres 10 lat.
Koszty kredytu hipotecznego DLA GBP = KOSZT ODESTEK (PRZELICZAJĄC NA PLN) = 63.858,- PLN +3000,- PLN + 300,- PLN +672 PLN +1200,- PLN + 404,- PLN = 69.434 PLN - nie liczę opłaty za wcześniejszą spłatę 6000,- PLN

Koszt kredytu gotówkowego:

Przy kredycie gotówkowym

Rata = 2425,- PLN

Po 10 latach odsetki = 91.000,- PLN

PODSUMOWUJĄC - porównując kredyt gotówkowy do kredytu hipotecznego:

I. Względy poza kosztowe:

1. Swoboda dysponowania nieruchomością – np. sprzedaży nieruchomości w każdej chwili.
Przy kredycie hipotecznym, aby sprzedać nieruchomość musimy spłacić kredyt, aby bank zwolnił hipotekę nieruchomości. Kredyt gotówkowy nie jest związany z nieruchomością (przy tym kredycie nie ma żadnego zabezpieczenia) - dlatego sprzedaży nieruchomości możemy dokonać w każdej chwili.

2.Czas uzyskania kredytu got. = 1-2 dni; kredytu hipotecznego 30 dni.

3. Ilość dokumentów – przy kredycie gotówkowym wypełniamy tylko wniosek kredytowy i drukujemy wyciąg z konta, przy kredycie hipotecznym oprócz druków bankowych są potrzebne dokumenty dochodowe oraz związane z nieruchomością.

4.Finansując zakup kredytem hipotecznym np. działki budowlanej nie będzie ona brana pod uwagę jako wkład własny przy ubieganiu się o kredyt na budowę domu.

II. Koszty kredytu gotówkowego jest to tylko oprocentowanie i prowizja . Przy kredycie hipotecznym musimy oprócz kosztów oprocentowania i prowizji ponieść koszty:

 • Ubezpieczenie niskiego wkładu
 • Ubezpieczenie kredytu do czasu wpisu hipoteki (na 1-3 m-cy)
 • Ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie nieruchomości
 • Wycena nieruchomości
 • Warunki oferty np. Posiadanie konta i obowiązek wpłacania określonej kwoty na rachunek.

III. Wcześniejszą spłatę - bez opłat w przypadku kredytu gotówkowego/przy kredycie hipotecznym do 3 lat jest prowizja 3%.

Dlatego – rozpatrując powyższe, warto zastanowić się nad przewagami przemawiającymi za kredytem gotówkowym lub kredytem hipotecznym walutowym.

Wybór kredytu gotówkowego jest korzystny dla osób które:

 1. Chcą i będą spłacać kredyt bez zabezpieczeń – szybciej niż to wynika z harmonogramu spłat.
 2. Potrzebują gotówki w krótkim czasie lub chcą szybko zrealizować swój zamiar lub chcą skorzystać z pojawiającej się okazji.
 3. Kwota potrzebna na realizację dowolnego celu nie przekracza 300.000,- PLN
 4. Kupują działkę pod budowę domu lub nieruchomość, która nie spełnia warunków, jakie ma bank udzielający kredytu hipotecznego walutowego.
 5. Chcemy spłacać kredyt w PLN.
 6. Chcemy zrealizować przy okazji zakupu nieruchomości spłatę innych kredytów niezabezpieczonych.
 7. Potrzebujemy zbyt wysokiej kwoty na wkład własny.

Za wyborem kredytu hipotecznego walutowego przemawiają takie względy jak:

 1. Chcemy zrealizować tylko cel mieszkaniowych.
 2. Planujemy spłatę kredytu w dłuższym terminie
 3. Chcemy mieć maksymalnie niską ratę (kredyt może być udzielony na 15 lub 20 lat).
 4. Mamy czas na zrealizowanie np. zakupu nieruchomości – około 30 dni lub więcej.
 5. Kwota kredytu jest większa niż 300.000,- PLN
 6. Kupujemy nieruchomość od dewelopera, która się buduje i chcemy, aby transakcja była kontrolowana przez bank.

 

Kredyt gotówkowy dla wszystkich

Masz pytanie... zapraszam – wypełnij formularz

Kredyt dobry na wszystko!!! Wysokość 300.000,- PLN!!! Bez zabezpieczenia!!!
Czy to możliwe?

Kupując mieszkanie czy dom, budując dom czy lokal użytkowy sposobem gospodarczym lub przez dewelopera – bank bardzo chętnie osobie fizycznej czy firmie udziela kredytu, ale nabywana nieruchomość staje się zabezpieczeniem kredytu. Lub...
Jeśli np. kupujemy samochód w salonie, nie mając całej potrzebnej kwoty, pojazd jest przedmiotem zastawu.

polskie pieniadze A jak jest w przypadku, gdy potrzebujemy kredytu np. na:
- kursy zawodowe,
- wkład własny do kredytu hipotecznego,
- zakup samochodu, motocykla,
- spłatę drogich zobowiązań,
- remont domu, mieszkania,
- bieżące potrzeby w firmie,
- nagłe potrzeby w budżecie domowym,
- pomoc dla naszych dzieci, rodziców,
- okazyjny zakup nieruchomości,
lub każdy inny cel...

W takim przypadkach kredyt gotówkowy bez zabezpieczeń rzeczowych oraz bez poręczeń innych osób jest idealnym rozwiązaniem.

Jakie cechy ma taki kredyt?

- Na każdy cel!
Tym kredytem możemy zrealizować prawie każde nasze cele.
- Minimum dokumentów!
Dowód osobisty, legitymacja zawodowa, oświadczenie nasze o uzyskiwanym dochodzie, czasem wydruk z konta i już.
- Brak zabezpieczenia kredytu!
Nie wiąże się on z szukaniem zabezpieczenia na jakimś naszym majątku lub poręczeniu osoby trzeciej.
- Czas uzyskania!
Kredyt gotówkowy możemy otrzymać w 1-2 dni.
- Okres kredytowania!
Jest udzielany na dosyć długi okres maks. do 10 lat.
- Raty!
Kredyt taki spłacamy w ratach równych lub malejących.
- Wcześniejsza spłata!
Możemy spłacić taki kredyt szybciej, niż wynika to z umowy kredytowej i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla nas.

Co zyskujemy, korzystając z takiego formy finansowania naszych planów i potrzeb?

Przyglądając się cechom tego kredytu, możemy powiedzieć, że:
Każdy cel – kredytem tym zrealizujemy każde swoje marzenie i plany
Minimum dokumentów – nie trzeba kompletować dokumentów do kredytu – dokumenty, jakie są potrzebne to właściwie tylko druki bankowe do wypełnienia i drukuję historię z mojego konta.
Czas realizacji 1-2 dni gwarantuje, że zrealizujemy nasz wymarzony cel – oznacza to, że kupimy coś w okazyjnej cenie lub ktoś nas nie wyprzedzi i z zakupem; nie stresuje się czy uda mi się dostać kredyt jak to jest np. przy 1-miesięcznym oczekiwaniu na uzyskanie kredytu hipotecznego.
Możliwość ustalenia raty – wygoda w wyborze wysokości raty (arty równe lub malejące) – można dostosować wysokość raty i czas, jak szybko będę spłacał kredyt
Brak kosztów przy wcześniejszej spłacie – brak prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu w przeciwieństwie np. do kredytów hipotecznych i firmowych, gdzie banki przez przynajmniej 2-5 lat pobierają dodatkowe prowizje za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jak uzyskać taki kredyt w 1-2 dni?

Można by sobie wyobrazić taką sytuację, chcę (..............tu proszę wpisać swój cel do zrealizowania, np. chcę kupić ....), dzwonię do pana Andrzeja Bobrowskiego, spotykamy się, podpisujemy wniosek oraz oświadczenie o dochodach, daj też wydruk z konta, jeśli potrzeba, nie szukamy pomocy w znalezieniu zabezpieczenia, czekamy 1-2 dni, podpisuję umowę i otrzymujemy gotówkę.

.

Formularz kontaktowy

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażona zgoda jest dobrowolna, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie i formie (np. email: ab@kredytna.info), a także do żądania usunięcia danych, ich przeniesienia, wglądu i aktualizacji.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez All Kredyty Andrzej Bobrowski, w celu realizacji odpowiedzi na mój kontakt, w tym przesłania oferty usług lub innych informacji handlowych, jeżeli tego dotyczy moje zapytanie.

Zgadzam się:(*)
Nieprawidłowe dane

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon(*)
Nieprawidłowe dane

Temat
Nieprawidłowe dane

Wiadomość(*)
Nieprawidłowe dane

Przepisz liczby(*)
Przepisz liczby ZMIEŃ LICZBY Nieprawidłowe dane

KONTAKT

ALL EKREDYTY
Ekspert kredytowy Andrzej Bobrowski
Doradztwo Finansowe – Kredyty
Ul.Pomorska 134/136 M 43
91-403 Łódź


Tel. kom. +48 601 860 370

Adres e-mail: andrzej.bobrowski@all-kredyty.pl

GODZINY PRACY

Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 9:00 - 18:00
Środa 9:00 - 18:00
Czwartek 9:00 - 18:00
Piątek 9:00 - 18:00

SPECJALISTA KREDYTOWY

Kredyty hipoteczne, firmowe, gotówkowe, pożyczki gotówkowe, konsolidacyjne, kredyty hipoteczne walutowe.

MOJE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE. NIE POBIERAM PROWIZJI OD KLIENTÓW.

NIP 725 164 23 08

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©. Specjalista kredytowy Andrzej Bobrowski
POLITYKA PRYWATNOŚCI