config

Masz pytanie... zapraszam – wypełnij formularz

strzalka15Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny – co to jest za produkt bankowy?

kredyt firmowy 1 Dziś chyba już nawet dzieci wiedzą, że banki udzielają kredytów hipotecznych osobom, którym brakuje środków na zrealizowanie swoich marzeń związanych z zamieszkaniem we własnym mieszkaniu lub domu. Otóż, o ile niektóre ogólne zagadnienia związane z kredytem hipotecznym nie stanowią tajemnicy dla potencjalnego wnioskodawcy, to jednak jeżeli pojawia się problem ze zdolnością kredytową lub brakami, jakie mogą mieć nieruchomości, będzie to już wymagało poprowadzenia sprawy przez specjalistę – osobę doświadczoną.

Doświadczony specjalista jest nam potrzebny, aby:
- przedstawił nam, jak będzie wyglądał cały proces udzielenia kredytu,
- wyjaśnił nam często indywidualne nazewnictwo, jakie stosuje bank, i odpowiedział, co to oznacza,
- dostosował nasze potrzeby i braki do procedur udzielenia i wypłaty kredytu, jakie stosuje bank,
- poprowadził tak cały proces kredytowy, aby kredyt mógł być wypłacony,
- znalazł rozwiązanie w przypadku specyficznej sytuacji życiowej, czy materialnej,
- pomógł wyjaśnić, sprostować lub dokonać zmian sytuacji prawnej nieruchomości.

Z tych właśnie powodów bardzo ważne jest, aby powierzyć sprawę poprowadzenia całego procesu udzielenia kredytu osobie rzetelnej i z doświadczeniem.
Mając kilkunastoletnie doświadczenie pracy w kilku bankach, mogę zapewnić Państwa, że angażuję się w pełni w każdą indywidualną sprawę moich Klientów, oferując pełną moją wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz maksimum zaangażowania i rzetelności.

Jeśli chcą Państwo zrealizować:

 1. Zakup domu lub mieszkania na rynku wtórnym bądź pierwotnym.
 2. Zbudować dom systemem gospodarczym bądź z generalnym wykonawcą lub deweloperem.
 3. Kupić działkę budowlaną.
 4. Nadbudować, adaptować, zrobić remont lub wykończyć nieruchomość.
 5. Refinansować nakłady poniesione na ww. cele.
 6. Spłacić kredyty w innych bankach na ww. cele.

To to jest kredyt, którego Państwo potrzebujecie.

Jakie cechy ma kredyt hipoteczny?

 1. kredyt hipoteczny Kredyt przeznaczony jest na realizację celów mieszkaniowych.
  Tym kredytem możemy zrealizować prawie każdy nasz cel związany z nieruchomością – domem lub mieszkaniem. Możemy w ramach kredytu pobrać do 30% kwoty kredytu na spłatę posiadanych kredytów gotówkowych lub innych niezabezpieczonych.
 2. Minimum dokumentów!
  Banki obecnie starają się ograniczyć liczbę dokumentów potrzebnych do wnioskowania o kredyt.
  Ogólnie można powiedzieć, że będą potrzebne dokumenty mówiące o uzyskiwanym dochodzie oraz dokumenty związane z nieruchomością, która jest przedmiotem kredytowania.
 3. Zabezpieczenie kredytu.
  Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości, która jest przedmiotem kredytowania lub innej, którą wnioskujący chce bankowi przedstawić do zabezpieczenia. Ustanowienie hipoteki to wpisanie przez Sąd hipoteki (zastawu) na nieruchomości w dziale IV Księgi Wieczystej. Jednak to nie jedyne zabezpieczenie. Czasami – choć jest to rzadkość – banki wymagają dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie.
 4. Czas udzielenia kredytu.
  Czas udzielenia kredytu hipotecznego to okres od złożenia kompletnego wniosku do dnia przygotowania umowy kredytowej i jego wypłaty. Obecnie banki mają na to 21 dni. Jednak życie pokazuje, że czasem proces ten się wydłuża. Aby okres ten był możliwie jak najkrótszy, to zadanie dwóch stron – Klienta i banku. Co to oznacza?
  Potrzebna jest tu bardzo dobra współpraca Klienta ze specjalistą, który będzie sprawę kredytu prowadził. Jest potrzeba, aby Klient przekazał wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na przyznanie lub nieprzyznanie mu kredytu. Specjalista ma za zadanie na podstawie uzyskanych informacji tak poprowadzić sprawę, aby zakończyła się sukcesem.
 5. Okres kredytowania.
  W większości banków kredyty hipoteczne są udzielane na okres do 30 lat, przy czym wiek kredytobiorcy na dzień spłaty nie może przekroczyć 65-70 rok życia.
  Istnieje jednak zróżnicowanie ze względu na walutę kredytu. Tak jest np. w jednym z banków, który jako jedyny udziela kredytów walutowych, gdzie okres ten wynosi 15 lat lub maks. 20 lat.
  Jest też bank, który udziela kredytów na 30 lat, a wiek kredytobiorcy może przekraczać w momencie spłaty 70 rok życia.
 6. Waluta kredytu.
  Zgodnie z rekomendacją Krajowego Nadzoru Finansowego przy kredytach hipotecznych waluta udzielonego kredytu musi się zgadzać z walutą zarobkowania. Oznacza to, że Klienci nie mają swobodnego wyboru waluty kredytu. W polskim systemie bankowym obecnie większość banków udziela kredytów w PLN bez możliwości udzielenia kredytu dla osób zarabiających w walutach obcych. Na rynku kredytów hipotecznych właściwie zostały 2 banki, które udzielają kredytów hipotecznych w walucie GBP, EUR, USD, NOK, SEK.
 7. Raty.
  Wnioskując o kredyt hipoteczny mamy wybór między ratami równymi w każdym miesiącu spłaty a ratami malejącymi. Zwykle osoby z wyższymi dochodami dopytują się o możliwość spłaty kredytu poprzez raty malejące. Możliwość wyboru między ratami anuitetowymi (równymi) a malejącymi, nie jest dostępna jednak dla wszystkich! Dlaczego? Otóż jest to możliwe tylko dla osób, które posiadają według banku zdolność kredytową do obsługi rat malejących. Pytanie, czy warto wybrać raty malejące, mając zdolność kredytową, wydaje się bezzasadne. Ktoś może powiedzieć, że raty malejące są korzystniejsze dla kredytobiorcy, ponieważ obniżają koszty kredytu, więc nie ma się nad czym zastanawiać. Ja powiem, że są przypadki, gdy taki wybór zablokuje Kredytobiorcy możliwość zaciągnięcie kredytu w przyszłości. Decydując się na raty malejące, trzeba wziąć pod rozwagę i odpowiedzieć sobie przynajmniej na pytanie: jak stabilne są nasze dochody?
  Temat wyboru rat kredytu jest bardzo ważny. Zawsze warto na ten temat porozmawiać.
 8. Stała lub zmienna stopa procentowa.
  Oprocentowanie przy kredytach hipotecznych składa się z części stałej, jaką jest marża banku oraz części zmiennej, jaką jest międzybankowa stopa referencyjna odpowiednia dla waluty, w jakiej będzie udzielony kredyt. Dla kredytów udzielonych w PLN jest to WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Dla kredytów udzielonych innych walutach jest to LIBOR 3M lub 6M bądź EURIBOR 3M lub 6M. Większość kredytów hipotecznych udzielanych przez banki jest ze zmienną stopą procentową. Zmienna stopa procentowa oznacza dla Kredytobiorcy, że oprocentowanie kredytu dla Kredytobiorcy zmienia się co 3 lub 6 miesięcy w zależności od stosowanej przez bank stopy WIBOR 3M lub WIBOR 6M. W oprocentowaniu kredytu ze stałą stopą procentową częścią stałą jest stopa referencyjna w okresie 5 lat (odpowiednio WIBOR, LIBOR lub EURIBOR) oraz stałą jest marża banku. Oprocentowanie ze stałą stopą procentową dla kredytu hipotecznego oferują tylko niektóre banki. Zwykle wyższe oprocentowanie, co przekłada się na wyższe koszta kredytu, jest przy kredycie oprocentowanym stałą stopą procentową. Jednak okresowo może okazać się, że bank ma niższe oprocentowanie właśnie przy stopie stałej. Wybór stałej lub zmiennej stopy procentowej wymaga już wiedzy i rozeznania na rynku finansowym. Dokonując wyboru, powinniśmy kierować się chłodną kalkulacją i przewidywaniem, co będzie się działo na rynkach finansowych, jak stabilne jest nasze wynagrodzenie oraz jak szybko zamierzamy spłacić kredyt.
 9. Wcześniejsza spłata.
  Banki chcą zniechęcić do wcześniejszej spłaty kredytu. KNF w jednej ze swych rekomendacji ograniczył wysokość pobieranej prowizji do 3% oraz okres, w którym bank może pobierać tę prowizje do 3 lat. Po tym okresie kredytobiorca może wcześniej spłacić kredyt bez kosztów prowizji za wcześniejszą spłatę. Ograniczenie czasowe, w którym bank może pobrać prowizję, dotyczy jednak tylko, jeśli wybierzemy zmienną stopę procentową. Ustawa o kredycie hipotecznym dopuszcza przy oprocentowaniu kredytu stałą stopą procentową do pobierania przez bank w całym okresie obowiązywania stałej stopy procentowej.

Jakie korzyści dla wnioskodawcy wynikają z realizacji naszych potrzeb mieszkaniowych za pomocą kredytu hipotecznego?

Odpowiedzi na ww. pytanie można dokonać, przyglądając się cechom, jakie ma taki kredyt.

Do najważniejszych benefitów dla wnioskujących o kredyt hipoteczny możemy wymienić:

 1. Możliwość nabycia nieruchomości i spłaty innych kredytów.
  To szeroki zakres celów, na jakie może zostać udzielony kredyt hipoteczny. Dodatkową możliwością jest możliwość spłacenia innych kredytów, które posiadamy. Często przy okazji uzyskania kredytu hipotecznego możliwość zmniejszenia naszych miesięcznych zobowiązań kredytowych kwotowo i ilościowo. Jak to możliwe? Otóż jest możliwość do 30% kwoty kredytu hipotecznego przeznaczyć na spłatę kredytów gotówkowych, ratalnych lub innych niezabezpieczonych.
 2. Bezpieczeństwo transakcji.
  Przedstawiając wraz z wnioskiem kredytowym dokumenty związane z nieruchomością, bank poprzez swoją weryfikację i wymogi daje nam niejako gwarancję bezpieczeństwa, że nasz np. zakup zakończy się zapisaniem nas, jako jedynych właścicieli.
 3. Kupujemy nieruchomość pewną! Jasny i czysty – bez wad stan prawny.
  Bank przed udzieleniem kredytu hipotecznego na podstawie dokumentów nieruchomości takich jak odpis z Księgi Wieczystej, czy wypis z rejestru gruntów oraz na podstawie zleconej wyceny nieruchomości bada, czy nieruchomość, która ma być przedmiotem zabezpieczenia kredytu, jest bez wad prawnych lub wad np. wynikających z jej położenia.
 4. Nabycie nieruchomości już dziś!
  Kupując dom lub większe mieszkanie musimy liczyć się z wydatkami rzędu kilkuset tysięcy PLN.
  Mało jest osób, które jest stać na wydanie jednorazowe kwoty np. 500.000 PLN. A kredyt hipoteczny właśnie to umożliwia. Nie musimy gromadzić takiej sumy przez lata lub jeśli nawet posiadamy taki kapitał, to możemy go zachować lub przeznaczyć na inwestycję. A nabyć nieruchomość możemy właśnie za pomocą kredytu rozłożonego na długi okres spłaty.
 5. Niska rata miesięczna.
  Kredyt hipoteczny jest obecnie najtańszą formą sfinalizowania naszych marzeń związanych z zakupem nieruchomości. Ze względu na możliwość zaciągnięcia kredytu na 30 lat oraz oprocentowanie raty przy tym kredycie, możemy dostosować do naszych możliwości miesięcznej spłaty.
 6. Brak bariery wiekowej.
  Możliwość uzyskania kredytu na 30 lat nawet dla osób po 50 roku życia.
 7. Możliwość dostosowania wysokości raty do naszych możliwości spłaty.
  Można powiedzieć, że możliwość wyboru między ratami równymi (co miesiąc rata jest taka sama) a ratami zmiennymi malejącymi (z każdym miesiącem spłaty rata maleje).
 8. Gwarancja oprocentowania – gwarancja stałych kosztów oprocentowania kredytu.
  Wybierając stałą stopę procentową, możemy na okres 5 lat zabezpieczyć się przed ewentualną zmianą oprocentowania, wynikającą ze zmiany stopy referencyjnej (WIBOR, EURIBOR LUB LIBOR). Przez 5 lat mamy pewność, że nasze koszty odsetkowe się nie zmienią.
 9. Szybka spłata.
  Już po 3 latach od uruchomienia kredytu, możemy nadpłacić kredyt bez dodatkowych kosztów.
  Do 3 lat również opłaca się nadpłacać kredyt, ale bank pobierze prowizję za wcześniejszą spłatę.

Kredyt hipoteczny pierwsze kroki?

Jeśli chcemy kupić/zbudować/wyremontować dom lub mieszkanie, powinniśmy zacząć od przeliczenia zdolności kredytowej. Przy okazji rozmowy na temat zdolności kredytowej będziemy mogli szczegółowo porozmawiać o całym procesie udzielenia kredytu, będziemy mogli go zaplanować. Ja ze swej strony odpowiem na wszystkie pytania i pomogę, doradzę, jeśli będzie potrzeba wyjaśnić sytuację prawną nieruchomości.
Prześlę na adres mailowy, przeliczenie i informację o potrzebnych dokumentach do złożenia wniosku. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

 

Kredyt gotówkowy dla wszystkich

Masz pytanie... zapraszam – wypełnij formularz

Kredyt dobry na wszystko!!! Wysokość 300.000,- PLN!!! Bez zabezpieczenia!!!
Czy to możliwe?

Kupując mieszkanie czy dom, budując dom czy lokal użytkowy sposobem gospodarczym lub przez dewelopera – bank bardzo chętnie osobie fizycznej czy firmie udziela kredytu, ale nabywana nieruchomość staje się zabezpieczeniem kredytu. Lub...
Jeśli np. kupujemy samochód w salonie, nie mając całej potrzebnej kwoty, pojazd jest przedmiotem zastawu.

polskie pieniadze A jak jest w przypadku, gdy potrzebujemy kredytu np. na:
- kursy zawodowe,
- wkład własny do kredytu hipotecznego,
- zakup samochodu, motocykla,
- spłatę drogich zobowiązań,
- remont domu, mieszkania,
- bieżące potrzeby w firmie,
- nagłe potrzeby w budżecie domowym,
- pomoc dla naszych dzieci, rodziców,
- okazyjny zakup nieruchomości,
lub każdy inny cel...

W takim przypadkach kredyt gotówkowy bez zabezpieczeń rzeczowych oraz bez poręczeń innych osób jest idealnym rozwiązaniem.

Jakie cechy ma taki kredyt?

- Na każdy cel!
Tym kredytem możemy zrealizować prawie każde nasze cele.
- Minimum dokumentów!
Dowód osobisty, legitymacja zawodowa, oświadczenie nasze o uzyskiwanym dochodzie, czasem wydruk z konta i już.
- Brak zabezpieczenia kredytu!
Nie wiąże się on z szukaniem zabezpieczenia na jakimś naszym majątku lub poręczeniu osoby trzeciej.
- Czas uzyskania!
Kredyt gotówkowy możemy otrzymać w 1-2 dni.
- Okres kredytowania!
Jest udzielany na dosyć długi okres maks. do 10 lat.
- Raty!
Kredyt taki spłacamy w ratach równych lub malejących.
- Wcześniejsza spłata!
Możemy spłacić taki kredyt szybciej, niż wynika to z umowy kredytowej i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla nas.

Co zyskujemy, korzystając z takiego formy finansowania naszych planów i potrzeb?

Przyglądając się cechom tego kredytu, możemy powiedzieć, że:
Każdy cel – kredytem tym zrealizujemy każde swoje marzenie i plany
Minimum dokumentów – nie trzeba kompletować dokumentów do kredytu – dokumenty, jakie są potrzebne to właściwie tylko druki bankowe do wypełnienia i drukuję historię z mojego konta.
Czas realizacji 1-2 dni gwarantuje, że zrealizujemy nasz wymarzony cel – oznacza to, że kupimy coś w okazyjnej cenie lub ktoś nas nie wyprzedzi i z zakupem; nie stresuje się czy uda mi się dostać kredyt jak to jest np. przy 1-miesięcznym oczekiwaniu na uzyskanie kredytu hipotecznego.
Możliwość ustalenia raty – wygoda w wyborze wysokości raty (arty równe lub malejące) – można dostosować wysokość raty i czas, jak szybko będę spłacał kredyt
Brak kosztów przy wcześniejszej spłacie – brak prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu w przeciwieństwie np. do kredytów hipotecznych i firmowych, gdzie banki przez przynajmniej 2-5 lat pobierają dodatkowe prowizje za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jak uzyskać taki kredyt w 1-2 dni?

Można by sobie wyobrazić taką sytuację, chcę (..............tu proszę wpisać swój cel do zrealizowania, np. chcę kupić ....), dzwonię do pana Andrzeja Bobrowskiego, spotykamy się, podpisujemy wniosek oraz oświadczenie o dochodach, daj też wydruk z konta, jeśli potrzeba, nie szukamy pomocy w znalezieniu zabezpieczenia, czekamy 1-2 dni, podpisuję umowę i otrzymujemy gotówkę.

.

Formularz kontaktowy

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażona zgoda jest dobrowolna, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie i formie (np. email: ab@kredytna.info), a także do żądania usunięcia danych, ich przeniesienia, wglądu i aktualizacji.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez All Kredyty Andrzej Bobrowski, w celu realizacji odpowiedzi na mój kontakt, w tym przesłania oferty usług lub innych informacji handlowych, jeżeli tego dotyczy moje zapytanie.

Zgadzam się:(*)
Nieprawidłowe dane

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon(*)
Nieprawidłowe dane

Temat
Nieprawidłowe dane

Wiadomość(*)
Nieprawidłowe dane

Przepisz liczby(*)
Przepisz liczby ZMIEŃ LICZBY Nieprawidłowe dane

KONTAKT

ALL EKREDYTY
Ekspert kredytowy Andrzej Bobrowski
Doradztwo Finansowe – Kredyty
Ul.Pomorska 134/136 M 43
91-403 Łódź


Tel. kom. +48 601 860 370

Adres e-mail: andrzej.bobrowski@all-kredyty.pl

GODZINY PRACY

Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 9:00 - 18:00
Środa 9:00 - 18:00
Czwartek 9:00 - 18:00
Piątek 9:00 - 18:00

SPECJALISTA KREDYTOWY

Kredyty hipoteczne, firmowe, gotówkowe, pożyczki gotówkowe, konsolidacyjne, kredyty hipoteczne walutowe.

MOJE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE. NIE POBIERAM PROWIZJI OD KLIENTÓW.

NIP 725 164 23 08

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©. Specjalista kredytowy Andrzej Bobrowski
POLITYKA PRYWATNOŚCI