config

Masz pytanie... zapraszam – wypełnij formularz

strzalka15Kredyt firmowy

Kredyt firmowy – co to jest za produkt bankowy?

kredyt firmowy 2 Przedsiębiorcy to podmioty i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są najbliżej rynku finansowego. Prowadzący działalność gospodarczą najlepiej znają cenę pieniądza i najszybciej przeliczają korzyści, jakie płyną z dofinansowania ich działalności kredytem firmowym. Dlatego cenią możliwość szybkiego pozyskania środków i fachową pomoc przy prowadzeniu ich sprawy kredytowej w banku. Uzyskanie kredytu firmowego wydaje się prostą sprawą – ale w rzeczywistości okazuje się, że wymaga to wielu zabiegów.

Jak pokazuje moje doświadczenie, w udzielaniu kredytów firmowych sytuacja każdego podmiotu gospodarczego nie jest tak idealna, jak banki tego wymagają. Realia prowadzonej działalności wymagają wielu trudnych decyzji związanych z: formą organizacyjno-prawną podmiotu, siedzibą, zakresu działalności czy najważniejszej sprawy, jaką są finanse firmy. Życie gospodarcze, rozwój firmy, otoczenie gospodarcze czy konkurencja wymuszają czasem podejmowanie niestandardowych decyzji, czy rozwiązań. Dlatego wnioskowanie o kredyt inwestycyjny lub obrotowy wymaga zawsze indywidualnego podejścia, doświadczonego i rzetelnego doradcy.

Wybór kredytu lub raczej dopasowanie kredytu do potrzeb firmy wymaga odpowiedzi na wiele pytań, które wiążą się np. z sezonowością działalności, celem, jaki firma chce zrealizować, okresem realizacji inwestycji, prognozami rynku, ilością i wielkością konkurencji, sytuacją makroekonomiczną lub wieloma innymi czynnikami. Dlatego poniżej przedstawię najważniejsze cechy, jakie posiadają rodzaje kredytów. Na postawie tych wstępnych informacji, jak się spotkamy, będziemy mogli porozmawiać o możliwie najlepszym dopasowaniu kredytu. Na podstawie ww. zależności i specyfiki działalności firmy, planów rozwoju, możliwości finansowych, wybierzemy dogodny okres spłaty kredytu w krótkim lub dłuższym okresie.

Na spotkaniu proszę zawsze o maksimum szczerości i zaangażowania, abyśmy mogli się dobrze przygotować do złożenia wniosku kredytowego. Na naszym spotkaniu:
- przyjrzymy się wszystkim możliwym czynniki, które wynikają z działalności firmy, a które będą miały wpływ na pozytywną akceptację wniosku,
- odpowiemy sobie na pytania i ewentualne wątpliwości,
- jeśli będzie to potrzebne, zrobimy listę spraw do wyjaśnienia lub uzupełnienia braków,
- przekażę Państwu, co będzie możliwe, aby bank zmodyfikował w swej ofercie,
- pomogę wyjaśnić, sprostować lub dokonać zmian sytuacji prawnej przedmiotu zabezpieczenia (np. nieruchomości), jeśli będzie to potrzebne,
- poprowadzę cały proces kredytowy, aby zakończył się on wypłatą kredytu.

Jestem bardzo doświadczoną i rzetelną osobą – zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez formularz kontaktowy.

Jakie kredyty dla firm może zaproponować bank? Czym się różnią, jakie mają cechy i jakie korzyści wynikają dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą?

Ogólnie kredyty dla podmiotów gospodarczych można podzielić na kredyty inwestycyjne i obrotowe. Patrząc na ofertę jednego z banków, Klientowi firmowemu może być zaproponowany kredyt inwestycyjny, który jest bardzo atrakcyjny dla wielu podmiotów.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji jest kredyt dla specjalnych grup zawodowych tzw. Profesjonalistów.

1. Kredyt dla Profesjonalistów skierowany jest do grupy zawodów specjalnych, w skład których wchodzą:

 • kredyt firmowy 1 Lekarz/Dentysta (weryfikowany przez PKD: 86.21; 86.22; 86.23)
 • Fizjoterapeuta (weryfikowany przez PKD: 86.90.A)
 • Pielęgniarka/Położna (weryfikowane przez PKD: 86.90.C)
 • Psycholog (weryfikowane przez PKD: 86.90.E)
 • Ratownik medyczny (weryfikowane przez PKD: 86.90.B)
 • Protetyk (weryfikowane przez PKD: 32.50.Z)
 • Technik dentystyczny (weryfikowany przez PKD: 86.90.A)
 • Farmaceuta ( weryfikowany przez PKD: 47.73)
 • Optyk (weryfikowane przez PKD: 47.78.Z; 32.50.Z)
 • Weterynarz (weryfikowany przez PKD: 75.00.Z)
 • Biegły rewident/Księgowy/Doradca podatkowy (weryfikowany przez PKD: 66.19; 69.20.Z; 70.22)
 • Prawnik/ Radca Prawny/Adwokat/Notariusz (weryfikowany przez PKD: 69.10.Z)
 • Tłumacz przysięgły (weryfikowany przez PKD: 74.30)
 • Architekt (weryfikowany przez PKD: 71.11.Z)
 • Informatyk (weryfikowany przez PKD: 26.20; 62.09; 62.03)
 • Rzeczoznawca majątkowy (weryfikowane przez PKD: 66.21.Z; 68.31.Z)
 • Zarządca nieruchomości ( weryfikowane przez PKD: 68.20.Z; 68.31.Z)
 • Inżynier budownictwa/ Kierownik budowy (weryfikowane przez PKD: 41.10.Z; 71.1; 71.12.Z)
 • Geodeta (weryfikowane przez PKD: 71.12.Z)

Tym grupom zawodów bank oferuje kredyt o następujących cechach:
- Kwota kredytu maks. do 500.000 PLN.
- Okres spłaty do 12 lat.
- Cel – kredyt taki może być przeznaczony na bieżące potrzeby firmy, na zakup środków trwałych oraz na przedsięwzięcia, dla których Kredytobiorca ubiega się o dotacje unijne.
- Spłata kredytu może być w okresach comiesięcznych lub kwartalnych.
- Karencja – istnieje możliwość spłaty zawieszenia okresu spłaty kapitału na 6 m-cy.

Już te ww. cechy kredytu dla Profesjonalistów są bardzo atrakcyjne!

A jakie jeszcze dodatkowe korzyściach można wymienić, które wiążą się z kredytu dla Profesjonalistów? Oto one:

- Prosta i szybka procedura – bank wymaga minimum dokumentów i ma uproszczoną procedurę udzielenia kredytu.
- Możliwość uzyskania kredytu bez konieczności dokumentowania dochodu (na tzw. prognozach).
- Czas uzyskania kredytu to nawet 1-2 dni.
- Bez wkładu własnego – bank nie wymaga wniesienia wkładu własnego.
- Bez konieczności przedstawienia prognoz finansowych – bank nie wymaga przedstawienia biznesplanu.
- Możliwość spłaty innych zobowiązań – kredytem tym możemy spłacić kredyty w innych bankach.
- Brak konieczności przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS i Urzędzie Skarbowym.
- Możliwość wliczenia części odsetkowej do kosztów uzyskania przychodu.

2. Kredyt gotówkowy dla firm – to kredyt na krótki okres dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Jakie ma cechy taki kredyt? Podstawowe parametry tego kredytu to:

- Kwota – maksymalna kwota to 500.000 PLN.
- Okres spłaty 2–5 lat.
- Możliwość karencji do 6 m-cy.
- Waluta kredytu PLN.
- Raty można spłacać miesięcznie lub kwartalnie.
- Cel – środki z kredytu firma może przeznaczyć na bieżące potrzeby firmy, na zakup środków trwałych oraz na przedsięwzięcia, dla których Kredytobiorca ubiega się o dotacje unijne.

3. Kredyt inwestycyjny to możliwość finansowania do 100% wartości inwestycji.

Wnioskując o kredyt inwestycyjny, możemy wystąpić o:

- 10 lat – dla inwestycji w środki trwałe, jednak nie dłużej niż okres amortyzacji,
- 15 lat – dla inwestycji, w których przedmiotem są nieruchomościami,
- 18 m-cy karencji w spłacie kredytu,
- udzielenie go w PLN lub jednej z czterech walut obcych (EUR, USD, GBP, CHF),
- raty płatne miesięcznie lub kwartalnie,
- przeznaczenie go odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego firmy,
- przeznaczenie go na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, budowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację, modernizację lokalu lub budynku użytkowego, w którym firma prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą,
- przeznaczenie go na przedsięwzięcia, dla których firma stara się o uzyskanie dotacji unijnych,
- 100% wartości inwestycji – zależnie od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej dominujące zabezpieczenie,
- wypłatę jednorazowo lub w transzach.

4. Kredyt w rachunku bieżącym – pomaga finansować bieżące potrzeby firmy i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

Kredyt ten jest powiązany z naszym rachunkiem firmowym. Kredyt w rachunku bieżącym to możliwość pobrania środków poniżej salda naszych wpływów, jednak nie więcej niż ustalony z bankiem poziom. Spłata kredytu odbywa się również poprzez konto – odsetki spłacamy co miesiąc, kapitał możemy spłacić jednorazowo na koniec okresu obowiązywania umowy.

Kredyt w rachunku bieżącym charakteryzuje się:
- 12 miesięcznym okresem kredytowania z możliwością przedłużenia okresu spłaty o kolejne 12 miesięcy – podpisujemy wtedy z bankiem aneks do umowy,
- kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej,
- waluta kredytu to PLN lub waluty obce EUR, USD, GBP, CHF,
- brak dodatkowych zabezpieczeń.
- nie ma konieczności przedstawiania faktur wykorzystania kredytu.

5. Kredyt obrotowy – podobnie jak kredyt w rachunku bieżącym, służy finansowaniu bieżących potrzeb, utrzymaniu płynności finansowej oraz np. może zostać przeznaczony na realizację nowych kontraktów.

Kredyt obrotowy różni się od kredytu w rachunku bieżącym:
- okresem spłaty, który może wynieść w indywidualnych przypadkach nawet 3 lata,
- sposobem spłaty, który może być w ratach lub jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

 

Kredyt gotówkowy dla wszystkich

Masz pytanie... zapraszam – wypełnij formularz

Kredyt dobry na wszystko!!! Wysokość 300.000,- PLN!!! Bez zabezpieczenia!!!
Czy to możliwe?

Kupując mieszkanie czy dom, budując dom czy lokal użytkowy sposobem gospodarczym lub przez dewelopera – bank bardzo chętnie osobie fizycznej czy firmie udziela kredytu, ale nabywana nieruchomość staje się zabezpieczeniem kredytu. Lub...
Jeśli np. kupujemy samochód w salonie, nie mając całej potrzebnej kwoty, pojazd jest przedmiotem zastawu.

polskie pieniadze A jak jest w przypadku, gdy potrzebujemy kredytu np. na:
- kursy zawodowe,
- wkład własny do kredytu hipotecznego,
- zakup samochodu, motocykla,
- spłatę drogich zobowiązań,
- remont domu, mieszkania,
- bieżące potrzeby w firmie,
- nagłe potrzeby w budżecie domowym,
- pomoc dla naszych dzieci, rodziców,
- okazyjny zakup nieruchomości,
lub każdy inny cel...

W takim przypadkach kredyt gotówkowy bez zabezpieczeń rzeczowych oraz bez poręczeń innych osób jest idealnym rozwiązaniem.

Jakie cechy ma taki kredyt?

- Na każdy cel!
Tym kredytem możemy zrealizować prawie każde nasze cele.
- Minimum dokumentów!
Dowód osobisty, legitymacja zawodowa, oświadczenie nasze o uzyskiwanym dochodzie, czasem wydruk z konta i już.
- Brak zabezpieczenia kredytu!
Nie wiąże się on z szukaniem zabezpieczenia na jakimś naszym majątku lub poręczeniu osoby trzeciej.
- Czas uzyskania!
Kredyt gotówkowy możemy otrzymać w 1-2 dni.
- Okres kredytowania!
Jest udzielany na dosyć długi okres maks. do 10 lat.
- Raty!
Kredyt taki spłacamy w ratach równych lub malejących.
- Wcześniejsza spłata!
Możemy spłacić taki kredyt szybciej, niż wynika to z umowy kredytowej i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla nas.

Co zyskujemy, korzystając z takiego formy finansowania naszych planów i potrzeb?

Przyglądając się cechom tego kredytu, możemy powiedzieć, że:
Każdy cel – kredytem tym zrealizujemy każde swoje marzenie i plany
Minimum dokumentów – nie trzeba kompletować dokumentów do kredytu – dokumenty, jakie są potrzebne to właściwie tylko druki bankowe do wypełnienia i drukuję historię z mojego konta.
Czas realizacji 1-2 dni gwarantuje, że zrealizujemy nasz wymarzony cel – oznacza to, że kupimy coś w okazyjnej cenie lub ktoś nas nie wyprzedzi i z zakupem; nie stresuje się czy uda mi się dostać kredyt jak to jest np. przy 1-miesięcznym oczekiwaniu na uzyskanie kredytu hipotecznego.
Możliwość ustalenia raty – wygoda w wyborze wysokości raty (arty równe lub malejące) – można dostosować wysokość raty i czas, jak szybko będę spłacał kredyt
Brak kosztów przy wcześniejszej spłacie – brak prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu w przeciwieństwie np. do kredytów hipotecznych i firmowych, gdzie banki przez przynajmniej 2-5 lat pobierają dodatkowe prowizje za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jak uzyskać taki kredyt w 1-2 dni?

Można by sobie wyobrazić taką sytuację, chcę (..............tu proszę wpisać swój cel do zrealizowania, np. chcę kupić ....), dzwonię do pana Andrzeja Bobrowskiego, spotykamy się, podpisujemy wniosek oraz oświadczenie o dochodach, daj też wydruk z konta, jeśli potrzeba, nie szukamy pomocy w znalezieniu zabezpieczenia, czekamy 1-2 dni, podpisuję umowę i otrzymujemy gotówkę.

.

Formularz kontaktowy

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażona zgoda jest dobrowolna, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie i formie (np. email: ab@kredytna.info), a także do żądania usunięcia danych, ich przeniesienia, wglądu i aktualizacji.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez All Kredyty Andrzej Bobrowski, w celu realizacji odpowiedzi na mój kontakt, w tym przesłania oferty usług lub innych informacji handlowych, jeżeli tego dotyczy moje zapytanie.

Zgadzam się:(*)
Nieprawidłowe dane

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon(*)
Nieprawidłowe dane

Temat
Nieprawidłowe dane

Wiadomość(*)
Nieprawidłowe dane

Przepisz liczby(*)
Przepisz liczby ZMIEŃ LICZBY Nieprawidłowe dane

KONTAKT

ALL EKREDYTY
Ekspert kredytowy Andrzej Bobrowski
Doradztwo Finansowe – Kredyty
Ul.Pomorska 134/136 M 43
91-403 Łódź


Tel. kom. +48 601 860 370

Adres e-mail: andrzej.bobrowski@all-kredyty.pl

GODZINY PRACY

Poniedziałek 9:00 - 18:00
Wtorek 9:00 - 18:00
Środa 9:00 - 18:00
Czwartek 9:00 - 18:00
Piątek 9:00 - 18:00

SPECJALISTA KREDYTOWY

Kredyty hipoteczne, firmowe, gotówkowe, pożyczki gotówkowe, konsolidacyjne, kredyty hipoteczne walutowe.

MOJE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE. NIE POBIERAM PROWIZJI OD KLIENTÓW.

NIP 725 164 23 08

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©. Specjalista kredytowy Andrzej Bobrowski
POLITYKA PRYWATNOŚCI